Language of document :

2007 m. birželio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis H prieš Tarybą

(Byla F-127/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas, sudarius taikos sutartį, nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 326, 2006 12 30, p. 85.