Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 27 iunie 2007 - H/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-127/06)1

Limba de procedură: franceza

Preşedintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluţionării amiabile.

____________

1 - JO C 326, 30.12.2006, p. 85.