Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. junija 2007 - H proti Svetu

(Zadeva F-127/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 326, 30.12.206, str. 85.