Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 juni 2007

H mot rådet

(Mål F-127/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 326, 30.12.2006 s. 85.