Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 5. juli 2007 - Abarca Montiel m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-24/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - indplacering og aflønning - Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB) - barneplejersker - tidligere arbejdstagere efter belgisk ret - ændret ansættelsesordning - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgien) m.fl. (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og L. Lozano Palacios, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afslag på de klager, sagsøgerne havde indgivet over de afgørelser, hvorved deres indplacering og aflønning som kontraktansatte var blevet fastsat.

Konklusion

1)    De afgørelser, hvorved Kommissionen fastsatte sagsøgernes aflønning i henhold til de ansættelseskontrakter som kontraktansatte, der var indgået i april 2005, annulleres.

2)    I øvrigt frifindes Kommissionen.

3)    Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af sagsøgerne afholdte omkostninger.

4)    Sagsøgerne bærer halvdelen af deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 33.