Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. juuli 2007. aasta otsus - Abarca Montiel jt versus komisjon

(Kohtuasi F-24/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastme määramine ja töötasu - Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikatalitus - Lastehooldusõed - Endised töötajad Belgia õiguse alusel - Kohaldatavate teenistustingimuste muutumine - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgia) jt (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Komisjoni otsuse tühistamine, millega jäeti rahuldamata hagejate esitatud kaebused lepinguliste töötajatena nende palgaastmele ja töötasude määramise kohta tehtud otsuste peale.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega aprillis 2005 sõlmitud lepinguliste töötajate lepingute alusel määrati hagejate töötasu.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista pool hagejate kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Hagejad kannavad ise pool oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 33