Language of document :

2007 m. liepos 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Abarca Montiel ir kiti prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-24/06)1

(Viešoji tarnyba − Sutartininkai − Priskyrimas lygiui ir atlyginimas − Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje (OIB) − Lopšelio auklėtojos − Remiantis Belgijos teise pagal darbo sutartį dirbę asmenys − Taikytinos sistemos pakeitimas − Vienodas vertinimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin et L. Lozano Palacios

Bylos dalykas

Komisijos sprendimo, atmetančio ieškovų pateiktus skundus dėl sprendimų, priskiriančių juos, kaip sutartininkus, lygiui ir nustatančių atlyginimus, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti sprendimus, kuriais Europos Bendrijų Komisija, remdamasi 2005 m. balandžio mėn. pasirašytomis sutartimis, nustatė ieškovų atlyginimus.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę ieškovų bylinėjimosi išlaidų.

Ieškovai padengia pusę savo bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 108, 2006 5 6, p. 33.