Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 5. jūlija spriedums - Abarca Montiel u.c./Komisija

(lieta F-24/06) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Klasifikācija un atalgojums - Briseles "Infrastruktūras un loģistikas birojs" (OIB) - Mazbērnu kopēji - Agrākie atalgotie darbinieki, kuriem piemērojamas Beļģijas tiesības - Piemērojamā režīma maiņa - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Sabrina Abarca Montiel, Wauthier-Braine (Beļģija) un citi (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martini un L. Lozanos Palacios, pārstāvji)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar ko ir noraidītas sūdzības, kuras prasītājas iesniegušas par lēmumiem, ar kuriem viņu klasifikācija un atalgojums ir noteikts atbilstoši līgumdarbinieku amatam, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt lēmumus, ar kuriem Eiropas Kopienu Komisija ir noteikusi prasītāju atalgojumu saskaņā ar 2005. gada aprīlī parakstītajiem līgumdarbinieku darba līgumiem;

noraidīt prasību pārējā daļā;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no prasītāju norādītajiem tiesāšanās izdevumiem;

prasītājas sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006, 33. lpp.