Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. julija 2007 - Abarca Montiel in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-24/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Razvrstitev in plačilo - Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) - Otroške negovalke - Bivši delavci za katere velja belgijsko pravo - Sprememba veljavne ureditve - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgija) in drugi (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero so bile zavrnjene pritožbe, ki so jih tožeče stranke vložile zoper odločbe o njihovi razvrstitvi in določitvi njihovega plačila kot pogodbenim uslužbencem.

Izrek sodbe

Odločbe, s katerimi je Komisija Evropskih skupnosti na podlagi pogodb o zaposlitvi začasnih uslužbencev, podpisanih aprila 2005 določila plačilo tožečih strank,se razglasijo za nične.

V preostalem se tožba zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki so jih priglasile tožeče stranke.

Tožeče stranke nosijo polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str.33.