Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. července 2007 - Ider, Desorbay a Noschese v. Komise

(Věc F-25/06)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení a odměňování - Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu - Zaměstnanci pověření výkonnými pravomocemi - Bývalí zaměstnanci odměňovaní podle belgického práva - Změna použitelného režimu - Rovné zacházení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobci: Béatrice Ider (Halle, Belgie), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgie) a Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a L. Lozano Palacios)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly zamítnuty stížnosti, které podaly žalobkyně proti rozhodnutím, jimiž bylo stanoveno jejich zařazení a odměny jakožto smluvních zaměstnanců

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, jímž Komise Evropských společenství stanovila odměnu B. Ider jako smluvní zaměstnankyně na základě smlouvy podepsané v dubnu 2005, se zrušuje.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených B. Ider.

B. Ider ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

M.-C. Desorbay a L. Noschese ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 34.