Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. július 5-i ítélete - Ider, Desorbay és Noschese kontra Bizottság

(F-25/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Besorolás és illetmény - Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIB) - Végrehajtási feladatokkal megbízott alkalmazottak - Belga jog szerinti korábbi munkavállalók - Az alkalmazandó rendszer megváltoztatása - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Béatrice Ider (Halle, Belgium), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgium) és Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és L. Lozano Palacios)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amellyel elutasította a felperesek szerződéses alkalmazotti besorolásukat és illetményüket megállapító határozatok ellen benyújtott panaszait.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának határozatát, amellyel az a 2005 áprilisában aláírt szerződéses alkalmazotti szerződés alapján megállapította B. Ider illetményét.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit, valamint B. Ider költségeinek felét.

B. Ider maga viseli saját költségeinek felét.

M.-C. Desorbay és L. Noschese maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 108., 2006.5.6., 34. o.