Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 5 juli 2007 - Ider, Desorbay och Noschese mot kommissionen

(Mål F-25/06)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Placering i lönegrad och lön - Infrastruktur- och logistikkontoret i Bryssel (OIB) - Anställda som tilldelats genomförandeuppgifter - Före detta belgiska arbetstagare - Ändring av anställningsvillkoren - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Béatrice Ider (Halle, Belgien), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgien) och Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och L. Lozano Palacios)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på de överklaganden som sökandena ingett mot besluten om fastställande av deras lönegrad och lön såsom kontraktsanställda.

Domslut

Beslutet genom vilket Europeiska gemenskapernas kommission fastställde Béatrice Iders lön i enlighet med dennas avtal om kontraktsanställning som undertecknades i april 2005 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapens kommission förpliktas bära sina rättegångskostnader såväl som hälften av Béatrice Iders rättegångskostnader.

Béatrice Ider förpliktas bära hälften av sina rättegångskostnader.

Marie-Claire Desorbay och Lino Noschese förpliktas bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 108, 6.5.2006, s. 34