Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.7.2007 - Bertolete ym. v. komissio

(Asia F-26/06)1

(Virkamiehet - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) - Esikoulun opettajat - Belgian oikeuden mukaiset vanhat työntekijät - Sovellettavan järjestelmän muuttuminen − Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) ynnä muut (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajien valitukset, jotka koskivat päätöksiä, joilla määriteltiin heidän palkkaluokkansa ja palkkansa määrä sopimussuhteisina toimihenkilöinä

Tuomiolauselma

Päätökset, joilla Euroopan yhteisöjen komissio on vahvistanut kantajien palkat huhtikuussa 2005 allekirjoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden sopimusten johdosta, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajien oikeudenkäyntikuluista.

Kantajat vastaavat puolesta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 34.