Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 5. jūlija spriedums - Bertolete u.c./Komisija

(lieta F-26/06) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Klasificēšana un atalgojums - Briseles Infrastruktūras un loģistikas birojs (BIB) - Bērnudārza audzinātājas - Bijušie darbinieki, kuru darba attiecībām bija piemērojamas Beļģijas tiesības - Piemērojamās sistēmas maiņa - Vienlīdzīga attieksme

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marli Bertolete, Woluwé-Saint-Lambert un citi (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un L. Lozano Palacios)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar ko ir noraidītas sūdzības, kuras prasītāji iesnieguši par lēmumiem, ar kuriem ir noteikta viņu klasifikācija un atalgojums atbilstoši līgumdarbinieku amatam, atcelšana

Rezolutīvā daļa

atcelt lēmumus, ar kuriem Eiropas Kopienu Komisija noteikusi prasītāju atalgojumu saskaņā ar 2005. gada aprīlī parakstītajiem līgumdarbinieku līgumiem;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina pusi no prasītāju tiesāšanās izdevumiem;

prasītāji sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem paši.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006., 34. lpp