Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 20.6.2007 - Tesoka v. Eurofound

(Asia F-51/06)1

(Virkamiehet - Väliaikaiset toimihenkilöt - Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö - Irtisanoutuminen - Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne - Asianomaiselle vastaisen päätöksen puuttuminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja J.-L. Fagnart)

Vastaaja: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (asiamies: C. Callanan)

Oikeudenkäynnin kohde

Toisaalta Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan hakemus, joka koskee korvauksia, joihin kantaja väittää olevansa oikeutettu irtisanoutumisensa johdosta asetuksen N:o 1111/2005 mukaisesti ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus (asia T-398/05, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siirtänyt)

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 28.