Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. június 20-i végzése - Tesoka kontra Eurofound

(F-51/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - HYPERLINK "http://www.mobidictionary.com/scripts/mobiwebEU.exe?C=P0&L1=40E&L2=0&E=ON&S=Európai+Alapítvány+az+Élet-+és+Munkakörülmények+Javításáért&U=1" \t "main" Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért - Lemondás - Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset - Sérelmet okozó határozat hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sabrina Tesoka (Overisje, Belgium) (képviselő: J.-L. Fagnart ügyvéd)

Alperes: HYPERLINK "http://www.mobidictionary.com/scripts/mobiwebEU.exe?C=P0&L1=40E&L2=0&E=ON&S=Európai+Alapítvány+az+Élet-+és+Munkakörülmények+Javításáért&U=1" \t "main" Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) (képviselő: C. Callanam ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az HYPERLINK "http://www.mobidictionary.com/scripts/mobiwebEU.exe?C=P0&L1=40E&L2=0&E=ON&S=Európai+Alapítvány+az+Élet-+és+Munkakörülmények+Javításáért&U=1" \t "main" Eurofound azon határozatának megsemmisítése, amellyel elutasította a felperesnek az 1111/2005 rendelet alapján lemondását követően neki állítólagosan járó juttatások megadására irányuló kérelmét, másrészt kártérítés iránti kérelem (az Elsőfokú Bíróság által áttett T-398/05. sz. ügy).

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 10., 2006.1.14., 28. o.