Language of document :

2007 m. birželio 20 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Tesoka prieš FEACVT

(Byla F-51/06 R)1

(Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas - Atsistatydinimas - Ieškinys dėl panaikinimo ir dėl žalos atlyginimo - Skundžiamo sprendimo nebuvimas - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgija), atstovaujama advokato J.-L. Fagnart

Atsakovas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, atstovaujamas advokato C. Callanan

Dalykas

Pirma, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo sprendimo atmesti ieškovės prašymus dėl išmokų, į kurias ji teigia turinti teisę po atsistatydinimo remdamasi Reglamentu Nr. 1111/2005, panaikinimas ir, antra, prašymas atlyginti nuostolius (Pirmosios instancijos teismo perduota byla T-398/05).

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Nurodyti šalims padengti savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 10, 2006 1 14, p. 28.