Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 20 iunie 2007 -Tesoka/FEICVM

(Cauza F-51/06)1

(Funcţie publică - Agenţi temporari - Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă - Demisie - Acţiune în anulare și în despăgubire - Lipsa unei decizii cauzatoare de prejudicii - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) (reprezentant: J.-L. Fagnart, avocat)

Pârâtă: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă (FEICVM) (reprezentant: C. Callanan, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă prin care se resping cererile reclamantei vizând obţinerea despăgubirilor la care aceasta pretinde că are dreptul ca urmare a demisiei sale, în temeiul Regulamentului nr. 1111/2005 și, pe de altă parte, o cerere de despăgubiri (cauza T-398/05 trimisă de Tribunalul de Primă Instanţă).

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 10, 14.1.2006, p. 28.