Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. junija 2007 - Tesoka proti EFIŽDP

(Zadeva F-51/06)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev - Odpoved - Ničnostna in odškodninska tožba - Odsotnost odločbe, ki posega v položaj - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgija) (zastopnik: J.-L. Fagnart, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (EFIŽDP) (zastopnik: C. Callanan, odvetnik)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, s katero so bile zavrnjene vloge za pridobitev nadomestil, do katerih naj bi bila po svoji odpovedi pogodbe o zaposlitvi upravičena na podlagi Uredbe št. 1111/2005 in drugič, odškodninski zahtevek (zadeva T-398/05, ki jo je odstopilo Sodišče prve stopnje).

Izrek sklepa

Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

Stranki nosita lastne stroške.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2006, str. 28.