Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 20 juni 2007 -Tesoka mot EUROFUND

(Mål F-51/06)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor - Avskedsansökan - Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd - Frånvaro av beslut som går någon emot - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten J.-L. Fagnart)

Svarande: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND) (ombud: advokaten C. Callanan)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av beslutet från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor att ge avslag på sökandens begäran om ersättning som hon gjort gällande att hon har rätt till enligt förordning 1111/2005 i samband med sitt avsked, dels skadestånd (mål T-398/05 överlämnat från förstainstansrätten)

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________