Language of document :

2007. június 11-én benyújtott kereset - Joseph kontra Bizottság

(F-54/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anne Joseph (Damaszkusz, Szíria) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2006. július 20-án megkötött szerződésének azt a részét, amelyben annak időtartamát 15 hónapban határozták meg, amely 2006. október 16-án kezdődik és 2008. január 15-én jár le;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, semmisítse meg a Bizottság 2007. február 13-i, a felperes 2006. október 20-án a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott panasza elutasításáról szóló kifejezett határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes kéri a kisegítő alkalmazottak alkalmazási feltételeinek (RAA) 3a. cikke alapján megkötött szerződéses alkalmazotti szerződésének megsemmisítését - tekintettel arra, hogy e szerződés időtartamát nem 3 évben, hanem 15 hónapban határozták meg - egyrészt a Bizottság szolgálatainál a nem határozatlan időtartamú alkalmazottak igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat alapján, másrészt a Bizottság szerződéses alkalmazottainak alkalmazását és foglalkoztatását szabályozó eljárásokra vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések (a továbbiakban: DGE) 12. cikke alapján.

A felperes szerint a 2004. április 28-i határozat, különösen annak 3. cikke jogellenes, mivel az ellentétes az RAA 85. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével. Mindenesetre a 2004. április 28-i határozat 1. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett határozat a jelen esetben nem alkalmazható, mivel a felperest nélkülözhetetlen feladatra alkalmazzák.

A felperes ezenkívül hivatkozik a DGE, különösen annak 12. cikkének jogellenességére, mivel ez utóbbi cikk ellentétes az RAA 85. cikkének (1) bekezdésével. A Bizottság mindenesetre megsértette a DGE 12. cikkének (1a) és (1b) bekezdéseit, amelyek nem teszik lehetővé a szerződéses alkalmazott alkalmazása maximális időtartamának kiszámítása céljából az RAA 3b. cikke szerinti szerződés időtartamának és az RAA 3a. cikke szerinti szerződés időtartamának halmozódását.

A felperes ezenkívül hivatkozik a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a gondos ügyintézés elveire, valamint szolgálati érdekre.

____________