Language of document :

Acţiune introdusă la 11 iunie 2007 - Joseph/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-54/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Anne Joseph (Damasc, Siria) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

anularea contractului de angajare a reclamantei, semnat la 20 iulie 2006, în măsura în care durata acestuia este stabilită pentru 15 luni, începând din 16 octombrie 2006 și încheindu-se la 15 ianuarie 2008;

dacă este necesar, anularea deciziei explicite a Comisiei din 13 februarie 2007 de respingere a reclamaţiei pe care reclamanta a depus-o la 20 octombrie 2006 în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta solicită anularea contractului său de angajare în calitate de agent contractual în temeiul articolului 3a din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (RAA), în măsura în care durata acestui contract nu este stabilită pentru 3 ani, ci pentru 15 luni și aceasta, pe de o parte, în temeiul Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2004 privind durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei și, pe de altă parte, în baza articolului 12 din Dispoziţiile generale de aplicare privind procedurile care reglementează angajarea și utilizarea agenţilor contractuali la Comisie (DGA).

În opinia reclamantei, decizia din 28 aprilie 2004, în special articolul 3 din aceasta, ar fi nelegală, în măsura în care ar fi contrară articolului 85 alineatul (1) primul paragraf din RAA. În orice caz, în temeiul articolului său 1 alineatul (2), decizia menţionată nu ar fi aplicabilă în prezenta cauză, dat fiind că reclamanta ar îndeplini sarcini esenţiale.

Reclamanta mai invocă nelegalitatea DGA, în special a articolului 12 din acestea, care ar fi contrar articolului 85 alineatul (1) din RAA. În orice caz, Comisia ar fi încălcat articolul 12 alineatele (1a) și (1b) din DGA, care nu ar permite să se cumuleze, pentru calculul perioadei maxime de angajare a unui agent contractual, durata unui contract în temeiul articolului 3b din RAA cu aceea a unui contract în temeiul articolului 3a din RAA.

Reclamanta mai invocă încălcarea principiilor nediscriminării, al bunei administrări și al interesului serviciului.

____________