Language of document :

2007. június 16-án benyújtott kereset - Collotte kontra Bizottság

(F-58/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pascal Collotte (Overijse, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelynek értelmében a felperes neve nem került fel az A*11-ből A*12-be előléptetettek listájára a 2006-os előléptetési időszakban, és ebből következően azon határozatot, mely nem léptette elő a felperest, ahogyan az a Közigazgatási Tájékoztató 2006. november 17-i, 55. számában megjelent;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperest ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése címén és az előmenetele veszélyeztetése miatt 25 000 euró megfizetésére, fenntartva ezen összeg eljárás során történő csökkentésének és/vagy növelésének lehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest - aki volt ideiglenes alkalmazott, és aki sikeres belső versenyvizsga következtében 2004. április 16. óta A*11 besorolási fokozatú tisztviselő - nem minősül előléptethetőnek a 2006-os előléptetési időszakban, mivel nem bizonyította harmadik nyelven történő munkavégzésre való képességét az Európai közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata 45. cikkének (2) bekezdésének megfelelően (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) és nem részesülhetett a besorolási fokozatukban 2006. április 1-jéig két évet eltöltött tisztviselőkre vonatkozó kivétel kedvezményében.

Keresetének alátámasztására a felperes négy jogalapra hivatkozik, melyek közül az első a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésére és azon tényre vonatkozik, hogy az adminisztráció nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el. A felperes különösen azzal érvel, hogy a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 11. cikkének ideiglenes rendelkezései értelmében a 45. cikk (2) bekezdését nem lehetett volna a 2006-os előléptetési időszakra alkalmazni, annál is inkább, mivel az említett rendelkezéseket csak 2006. decemberében véglegesítették. A felperes - akit a szóban forgó rendelkezés alkalmazhatóságáról csak 2006. augusztusában tájékoztattak - arra hivatkozik, hogy nem volt lehetősége időben részt venni a harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség megszerzéséhez szükséges képzésen.

A második jogalap a gondoskodási kötelezettségnek, a gondos ügyintézés és eredményes gazdálkodás elveinek megsértésére vonatkozik, valamint hatáskörrel való visszaélésre. A felperes közelebbről azzal érvel, hogy az adminisztrációnak nem volt joga a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdését az utolsó pillanatban a felperesre alkalmazni.

A harmadik jogalap a bizalomvédelem elvének és a jogbiztonság elvének megsértésére vonatkozik. A Bizottság szolgálatainak pontos és egybehangzó biztosítékot kellett volna adniuk a felperes számára a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésének az ő esetében való alkalmazhatatlanságára nézve.

A negyedik jogalap a személyzettel való egyenlő bánásmód elvének, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az arányosság elvének megsértésére vonatkozik. A felperes hátrányos helyzetbe került a többi ideiglenes alkalmazotthoz képest, akiket - a felperessel ellentétben - a kinevezésre jogosító sikeres belső versenyvizsga következtében már 2004. április 1-jén tisztviselővé neveztek ki.

____________