Language of document :

Acţiune introdusă la 15 iunie 2007 - Feral/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-59/70)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Pierre-Alexis Feral (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (CR)

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 26 iulie 2006 a directorului administraţiei și a secretarului general al CR de recuperare a sumelor plătite reclamantului cu titlu de coeficient corector al părţii din remuneraţia sa transferate în Franţa între martie 2003 și mai 2005;

anularea deciziei din 4 decembrie 2006 a directorului administraţiei CR prin care se stabilește această sumă la 3 600,16 EUR;

obligarea CR la rambursarea către reclamant a sumei de 3 600,16 EUR, majorată cu dobânzi de întârziere cu rata de 8 % pe an, de la data recuperării până la plata integrală;

obligarea CR la plata către reclamant a sumei care i-ar fi trebuit plătită cu titlu de coeficient corector asupra părţii din remuneraţia sa care ar fi trebuit transferată în Franţa din iunie 2005, majorată cu dobânzi de întârziere cu rata de 8 % pe an, de la data recuperării până la plata integrală;

obligarea CR la reluarea, de la data hotărârii ce se va pronunţa, a transferului unei părţi din remuneraţia reclamantului către Franţa, cu coeficientul corector aplicabil acestei ţări;

obligarea CR la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 85 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (denumit în continuare "statutul"), a articolului 2 al doilea paragraf ultima liniuţă din reglementarea de stabilire a modalităţilor privind transferul unei părţi din remuneraţia funcţionarilor Comunităţii Europene (denumită în continuare, "reglementarea comună") și a punctelor 2 și 4 din Concluziile nr. 204/92 din 3 decembrie 1992 ale șefilor administraţiei. În opinia reclamantului, CR nu ar fi trebuit să considere că reclamantul nu este îndreptăţit la transferul unei părţi din remuneraţia sa în Franţa, în contul de economii pentru locuinţă (denumit în continuare CEL), în temeiul articolului 17 alineatul (2) din anexa VII la statut, din cauza suprimării plafonului pentru acest cont prin efectuarea de plăţi pe un cont de economii. În particular, reclamantul arată că reglementarea comună nu impune ca transferurile să corespundă unor plăţi obligatorii și că această suprimare a plafonului corespunde unei practici bancare constante, în conformitate cu reglementarea franceză a CEL, la care fac trimitere concluziile șefilor administraţiei.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 85 din statut, în sensul că CR a considerat că neregularitatea transferurilor în cauză era atât de evidentă încât reclamantul avea cunoștinţă de acest fapt sau, cel puţin, trebuia să aibă cunoștinţă, dată fiind calificarea sa de jurist. În acest sens, reclamantul consideră că: i) având în vedere concluziile șefilor administraţiei, CEL pe care l-a subscris părea să corespundă noţiunii de CEL vizate de reglementarea comună; ii) operaţiunea de suprimare a plafonului la care a recurs părea conformă acestei reglementări; iii) dosarul său părea complet și conform reglementării, ca urmare a controalelor care au avut loc în decembrie 2003 și în decembrie 2004; iv) accesul său la dosarul său personal fiind limitat, acesta nu era în măsură să consulte documentele necesare pentru a controla regularitatea transferurilor.

____________