Language of document :

2007 m. birželio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Martin Bermejo prieš Komisiją

(Byla F-60/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Joaquin Martin Bermejo (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti neteisėtu 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą dėl naujų bendrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatų ir prireikus pripažinti atitinkamas Pareigūnų tarnybos nuostatas neteisėtomis.

Panaikinti 2006 m. rugsėjo 27 d. Komisijos sprendimą tiek, kiek jame apskaičiuotos ieškovės teisės į pensiją, pervedamos į Bendrijos pensijų sistemą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas remiasi su teisių į pensiją pervedimu susijusiomis Bendrosiomis Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 ir 12 straipsnių įgyvendinimo nuostatomis1 tiek, kiek jų 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė pažeidžia 1997 m. birželio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1103/97 dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu2, bei vienodo vertinimo principą, kaip juos yra išaiškinęs Tarnautojų teismas 2006 m. lapkričio 14 d. Sprendime Chatziioannidou prieš Komisiją (F-100/05, dar nepaskelbto Rinkinyje).

____________

1 - 2004 m. birželio 9 d. Administraciniai pranešimai Nr. 60-2004.

2 - OL L 162, p 1.