Language of document :

Acţiune introdusă la 18 iunie 2007 - Martin Bermejo/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-60/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Joaquin Martin Bermejo (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantului

constatarea nelegalităţii deciziei Comisiei din 28 aprilie 2004 de adoptare a noilor dispoziţii generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut și, în măsura în care este necesar, a nelegalităţii acestor dispoziţii statutare;

anularea deciziei Comisiei din 27 septembrie 2006 în măsura în care stabilește modul de calcul al sporului privind drepturile de pensie transferate de reclamant către sistemul comunitar de pensii;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul invocă nelegalitatea dispoziţiilor generale de aplicare a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut privind transferarea drepturilor de pensie1, în măsura în care regula prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din aceste dispoziţii ar încălca Regulamentul (CE) nr. 1103/97 al Consiliului din 17 iunie 1997 privind anumite dispoziții referitoare la introducerea monedei euro2, precum și principiul egalităţii de tratament, astfel cum au fost interpretate de Tribunalul Funcţiei Publice în hotărârea sa din 14 noiembrie 2006, Chatziioannidou/Comisie (F-100/05, nepublicată încă în Recueil).

____________

1 - Informaţii administrative nr. 60-2004 din 9 iunie 2004.

2 - JO L 162, p. 1.