Language of document :

18. juunil 2007 esitatud hagi - Bauch versus komisjon

(Kohtuasi F-61/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Gerhard Bauch (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat W. Uhlmann)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Kohustada kostjat muutma 12. märtsi 2003. aasta tõendit või teise võimalusena kohustada kostjat väljastama hagejale täiendav kinnitus selle kohta, et hagejale makstud summa ei sisalda lahkumistoetust väljamaksena pensioniõigusliku aja eest ja seega ka mitte vanaduspensioni või sellega samaväärsed summasid;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja töötas Euroopa Ühenduste Komisjoni ajutise teenistujana. Töötamise kestel oli ta palgata puhkusel, kui endise Saksmaa Liitvabariigi majandusministeeriumi ametnik. Ministeerium vähendas hageja vanaduspensioni liikmesriikide vahelise ja riigiülese töötamise eest hüvitiste kattumise tõttu, kuna Euroopa Ühenduste Komisjon andis välja hagejale tõendi pensioniõigusliku väljamaksena lahkumistoetuse maksmise kohta.

Hageja väidab, et komisjoni tõendis on viga, kuna ajutise ametnikuna ei jõudnud ta lühikese teenistusaja tõttu pensioniõiguslikke nõudeid koguda (personalieeskirjade artiklid 77-84), ja seetõttu hagejale tagastati ainult töötasust maha arvatud kogumispenisoni sissemakseid.

____________