Language of document :

Tožba, vložena 18. junija 2007 - Bauch proti Komisiji

(Zadeva F-61/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Bauch (Berlin, Nemčija) (zastopnik: W. Uhlmann, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Toženi stranki se naloži, naj spremeni oziroma podredno ponovno izda svoje potrdilo z dne 12. 03. 2007 v smislu, da tožeči stranki povrnjen znesek ne pomeni odpravnine kot nadomestila za pokojninsko pravico in s tem niti uradniške pokojnine oziroma njenega ekvivalenta;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je bila pri Komisiji Evropskih skupnosti zaposlena za določen čas. V tem času ji je bil kot uradniku takratnega zveznega ministrstva za gospodarstvo odobren neplačan dopust. Ker so pokojninski prejemki sovpadali s pokojninami zaradi zaposlitve v tujini oziroma mednarodni organizaciji, je ministrstvo zmanjšalo uradniško pokojnino tožeče stranke, saj je Komisija Evropskih skupnosti tožeči stranki izdala potrdilo o izplačilu odpravnine kot nadomestila za pokojninske pravice.

Tožeča stranka očita zmotnost tega potrdila Komisije zato, ker uslužbenci, zaposleni za določen čas, zaradi kratkega obdobja službovanja ne pridobijo pokojninskih pravic (členi od 77 do 84 Kadrovskih predpisov) in so bili zato tožeči stranki povrnjeni le odbiti pokojninski prispevki.

____________