Language of document :

2007 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje De Fays prieš Komisiją

(Byla F-62/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Chantal De Fays (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų P.-P. Gehuchten ir Ph. Reyniers

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2007 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimą atmesti ikiteisminį ieškovės reikalavimą atlyginti žalą.

Priteisti iš Komisijos 25 000 eurų.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė padavė skundą dėl 2006 m. rugsėjo 15 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo paskirti jai ribotą 500 eurų moralinės žalos, patirtos dėl 2003, 2004 ir 2005 metų pareigų paaukštinimo procedūrų metu parengtų karjeros vertinimo ataskaitų, atlyginimą. Ginčijamu sprendimu paskyrimų tarnyba jos skundą atmetė.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė teigia, kad nagrinėjamos karjeros vertinimo ataskaitos buvo parengtos per vėlai ir sukelė jai netikrumą dėl jos karjeros vystymosi. Be to, kiekvienoje iš šių karjeros vertinimo ataskaitų kartojama tariamai žeidžianti ir netinkama informacija sukėlė moralinę žalą. Komisija nepaisė savo pareigų, kurios jai atsiranda dėl pagarbos žmogaus orumui, gero administravimo, pareigos atsižvelgti į darbuotojo interesus principų ir pagal analogiją, Bendrijos nuostatų dėl priekabiavimo darbo vietoje1.

____________

1 - 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, p. 23); 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, p. 37); 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2002/73/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/207/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (OL L 269, p. 15).