Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 28ης Ιουνίου 2007 - S κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-64/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: S (εκπρόσωποι: R. Mastroianni και F. Ferraro)

Καθού/εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ' αριθ. 305747, της 29ης Μαρτίου 2007, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προσφεύγοντος,

να ακυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006, με την οποία ο προσφεύγων μετατέθηκε στις Βρυξέλλες και διορίστηκε στη θέση συμβούλου του γενικού διευθυντή πληροφόρησης,

να ακυρώσει κάθε προγενέστερη, σύγχρονη ή μεταγενέστερη πράξη, εφόσον είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συναφής με τις ανωτέρω αποφάσεις,

να υποχρεώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον αποζημιώσει για τη ζημία που υπέστη κατόπιν της απόφασης αυτής και να του επιδικάσει το ποσό των 400 000 ευρώ ή το μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό που θα κρίνει εύλογο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης,

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων προβάλλει, προς στήριξη της προσφυγής του, επτά λόγους ακύρωσης, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1.    Η απόφαση μετάθεσης είναι παράνομη, διότι δεν παραθέτει τους λόγους για τους οποίους το Κοινοβούλιο έκρινε ότι έπρεπε να μεταθέσει τον προσφεύγοντα στις Βρυξέλλες.

2.    Η απόφαση μετάθεσης, η οποία συνεπάγεται τη μετακίνηση ενός βαριά πάσχοντος σε μακρινό τόπο υπηρεσίας, είναι αντίθετη προς το θεμελιώδες δικαίωμα επί της υγείας, το οποίο προβλέπεται στα άρθρα 3, στοιχείο ιστ΄, και 152 ΕΚ και στο άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία της υγείας του προσφεύγοντος έπρεπε να υπερισχύσει του συμφέροντος της υπηρεσίας.

3.    Το Κοινοβούλιο παρέβη το καθήκον αρωγής, καθώς και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου. Το όργανο αυτό παρέλειψε συγκεκριμένα να ερευνήσει προσηκόντως, πριν λάβει την απόφαση μετάθεσης, τις εκδηλώσεις εχθρικής συμπεριφοράς προς τον προσφεύγοντα και να αξιολογήσει από ιατρική άποψη τα αποτελέσματα της εν λόγω απόφασης επί της υγείας του ενδιαφερόμενου.

4.    Η απόφαση μετάθεσης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την επιβολή κύρωσης, είναι παράλογη και δυσανάλογη προς τις πράξεις που καταλογίζει το Κοινοβούλιο στον προσφεύγοντα, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο προσφεύγων υποφέρει από βαριά ασθένεια και πλησιάζει την ηλικία συνταξιοδότησης.

5.    Το Κοινοβούλιο, παραλείποντας να ασχοληθεί με ιδιαίτερη προσοχή με την κατάσταση της υγείας του προσφεύγοντος, παραβίασε την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και την αρχή neminem laedere.

6.    Το Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας την απόφαση μετάθεσης, άσκησε τις εξουσίες του για να επιβάλει κύρωση στον προσφεύγοντα και να προκαλέσει την πρόωρη λύση της εργασιακής του σχέσης, άρα ενήργησε κατά κατάχρηση εξουσίας και καταστρατήγησε τη διαδικασία, παρέβη δε επιπλέον τα άρθρα 7 και 86 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το παράρτημα ΙΧ του κανονισμού αυτού.

7.    Στον προσφεύγοντα δεν δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του επί της εξεταζόμενης απόφασης μετάθεσής του στις Βρυξέλλες και επομένως συντρέχει προσβολή του δικαιώματός του άμυνας.

____________