Language of document :

2007. június 28-án benyújtott kereset - S kontra Európai Parlament

(F-64/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: S (képviselők: R. Mastroianni és F. Ferraro ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2007. március 29-i 305747. sz., a felperes panaszát elutasító határozatát;

semmisítse meg az Európai Parlament 2006. július 27-i határozatát, amelyben a felperest visszahelyezte Brüsszelbe, és kinevezte a tájékoztatási főigazgató tanácsosának;

semmisítsen meg minden vonatkozó, ezt megelőző, ehhez kapcsolódó és ezt követő, egyébként ezzel kapcsolatban lévő jogi aktust;

kötelezze az Európai Parlamentet az e határozat következtében elszenvedett károk megtérítésére, 400 000 euró összegben, illetve ennél nagyobb vagy kisebb összegben, e Törvényszék méltányos megítélése szerint;

kötelezze az alperes Európai Parlamentet a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresetét 7 jogalapra alapítja, amelyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

a visszahelyező határozat jogellenes, mivel megsértette az indokolási kötelezettséget azon indokok vonatkozásában, amelyek alapján a felperest a parlament a brüsszeli székhelyre helyezte át;

a visszahelyező határozat, mivel súlyosan beteg személyt távoli székhelyre helyezett át, ellentétes az EK 3. cikk p) pontjában, az EK 152. cikkben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 35 cikkében előírt, az egészséghez való alapvető joggal. A felperes egészsége védelmének meg kellett volna előznie a szolgálati érdekeket;

a Parlament megsértette a gondoskodási kötelezettségét, valamint a gondos igazgatás, a pártatlanság, az átláthatóság és a jogbiztonság elveit. Az intézmény ugyanis a visszahelyező intézkedés elfogadását megelőzően elmulasztotta, hogy megfelelő módon megvizsgálja a felperessel szembeni ellenséges hozzáállást, valamint azt, hogy orvosi szempontból értékelje ezen intézkedésnek a felperes egészségére gyakorolt hatásait;

a lényegében szankciónak minősülő visszahelyező intézkedés ésszerűtlen és aránytalan a Parlament által a felperesnek felrótt tényekhez viszonyítva, annál is inkább, mert a felperes súlyos beteg, és közel áll a nyugdíjaztatáshoz;

a Parlament azzal, hogy nem fordított különös figyelmet a felperes egészségi állapotára, megsértette a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a "neminem laedere" elvét;

a visszahelyező határozat elfogadásával a Parlament a felperes szankcionálására és munkaviszonyának idő előtti megszüntetésére használta fel saját hatáskörét, ily módon hatáskörrel való és eljárásbeli visszaélést követett el, és megsértette az Európai Közösségek Személyzeti Szabályzatának 7. és 86. cikkét, valamint IX. mellékletét;

a felperes nem volt abban a helyzetben, hogy érvelhetett volna a vitatott, őt Brüsszelbe visszahelyező határozattal szemben, így megsértették a védelemhez való jogát.

____________