Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2007 - Dubus a Leveque v. Komise

(Věc F-66/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Charles Dubus (Kraainem, Belgie) a Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Francie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit přijatá rozhodnutí nezahrnout žalobce do seznamu osob, které mají být povýšeny za "hodnotící období 2006", a to u Ch. Dubuse pro povýšení z třídy C*2 do třídy C*3 a u J. Levequa z třídy B*7 do třídy B*8, a v důsledku toho rozhodnutí o jejich nepovýšení, jak byla zveřejněna ve Správních sděleních č. 55-2006 ze dne 17. listopadu 2006;

uložit žalované, aby nahradila majetkovou a nemajetkovou újmu, jakož i újmu vzniklou zásahem do služebního postupu žalobců, ve výši 25 000 eur, s výhradou jejího zvýšení nebo snížení v průběhu řízení

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci uplatňují žalobní důvody, které jsou velmi podobné žalobním důvodům ve věci F-58/07, jejíž sdělení bylo zveřejněno ve stejném čísle vydání Úředního věstníku Evropské unie.

____________