Language of document :

3. juulil 2007 esitatud hagi - Dubus ja Leveque versus komisjon

(Kohtuasi F-66/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) ja Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada otsused, mille kohaselt jäeti dokumendis "Edutamine 2006" hageja Dubus nimi välja astmelt C*2 astmele C*3 edutatud ametnike nimekirjast ning hageja Leveque'i nimi välja astmelt B*7 astmele B*8 edutatud ametnike nimekirjast, ning seega tühistada otsused neid mitte edutada, mis avaldati Informations administratives nr 55-2006, 17.11.2006;

Mõista kostjalt välja moraalse ja materiaalse kahju ning teenistuskäigu olulise rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamiseks 25000 eurot, või menetluse käigus suurendatud või vähendatud summas;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad tuginevad väidetele, mis on väga sarnased kohtuasjas F-58/07 esitatud väidetele, mille kohta on teade avaldatud samas Euroopa Liidu Teataja numbris.

____________