Language of document :

Kanne 3.7.2007 - Dubus ja Leveque v. komissio

(Asia F-66/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) ja Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Ranska) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

päätös olla sisällyttämättä kantajana olevan Dubus'n nimeä palkkaluokasta C*2 palkkaluokkaan C*3 ylennettyjen luetteloon ja päätös olla sisällyttämättä kantajana olevan Levequen nimeä palkkaluokasta B*7 palkkaluokkaan B*8 ylennettyjen luetteloon vuoden 2006 ylennyskierroksella sekä näin ollen päätökset olla ylentämättä heitä, sellaisina kuin kyseiset päätökset julkaistiin 17.11.2006 hallinnollisissa tiedonannoissa nro 55-2006, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta sekä kantajien uralle aiheutuneesta vahingosta 25 000 euron suuruinen määrä, jonka suurentamiseen ja/tai pienentämiseen menettelyn aikana varataan mahdollisuus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanneperusteisiin, jotka ovat hyvin samankaltaiset kuin asiassa F-58/07, jota koskeva tiedonanto julkaistaan tässä samassa Euroopan unionin virallisen lehden numerossa.

____________