Language of document :

Acţiune introdusă la 3 iulie 2007 - Dubus și Leveque/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-66/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Charles Dubus (Kraainem, Belgia) și Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Franţa) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamanţilor

anularea deciziilor adoptate de a nu include în lista persoanelor promovate numele reclamanţilor, pentru promovarea de la C*2 la C*3 pentru domnul Dubus și de la B*7 la B*8 pentru domnul Leveque, în cadrul exerciţiului de promovare 2006, și prin urmare, a deciziilor de a nu-i promova, astfel cum au fost publicate în Informations administratives (Informaţii administrative) nr. 55-2006 din 17 noiembrie 2006;

obligarea pârâtei la plata, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciu moral și material și atingere adusă carierei reclamanţilor, a unei sume de 25 000 euro, sub rezerva majorării și/sau diminuării în cursul procedurii;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanţii invocă motive foarte asemănătoare celor invocate în cauza F-58/07, al cărei aviz este publicat în același număr al Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

____________