Language of document :

Tožba, vložena 3. julija 2007 - Dubus in Leveque proti Komisiji

(Zadeva F-66/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Charles Dubus (Kraainem, Belgija) in Jean Leveque (Wattignies La Victoire, Francija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločb, da se ime tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v "napredovalnem obdobju 2006" napredujejo iz naziva C*2 v naziv C*3 v primeru C. Dubusa in iz naziva B*7 v naziv B*8 v primeru J. Levequea, ter posledično odločb, da ne napredujeta, kot sta bili objavljeni v upravnem obvestilu št. 55-2006 z dne 17. novembra 2006;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter za ogrožanje kariere tožeče stranke v znesku 25.000 evrov s pridržkom zvišanja in/ali znižanja med postopkom;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki navajata tožbene razloge, zelo podobne tistim iz zadeve F-58/07, katere obvestilo je objavljeno v tej številki Uradnega lista Evropske Unije.

____________