Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. července 2007 - Dethomas v. Komise

(Věc F-93/06)1

(Veřejná služba - Bývalý dočasný zaměstnanec - Jmenování úředníkem - Změna služebního řádu dne 1. května 2004 - Článek 32 třetí pododstavec služebního řádu - Zařazení do platového stupně)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně V. Joris a H. Kraemer, poté H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006, kterým byl žalobce, dočasný zaměstnanec se zařazením do platové třídy A1*14, platového stupně 8, jmenován úředníkem Evropských společenství ve zkušební době, v rozsahu, v němž stanoví jeho zařazení do platové třídy A*14, platového stupně 2.

Výrok rozsudku

1)    Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 11. ledna 2006 se ruší v rozsahu, v němž stanoví zařazení B. Dethomase jako vedoucího delegace Komise v Marockém království do platové třídy A*14, platového stupně 2.

2)    Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 22.