Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 5. juli 2007 - Dethomas mod Kommissionen

(Sag F-93/06) 1

(Personalesag - tidligere midlertidigt ansat - udnævnelse til tjenestemand - ændring af vedtægten pr. 1. maj 2004 - vedtægtens artikel 32, stk. 3 - indplacering på løntrin)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først ved V. Joris og H. Kraemer, derefter H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse af 11. januar 2006 om udnævnelse af sagsøgeren, som var midlertidig ansat i lønklasse A1*14, løntrin 8, til prøveansat tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes til lønklasse A*14, løntrin 2.

Konklusion

Kommissionen For De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 11. januar 2006 annulleres, for så vidt som Bruno Dethomas derved udnævnes til chef for Kommissionens faste delegation i Marokko i lønklasse A*14, løntrin 2.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 22.