Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.7.2007 - Dethomas v. komissio

(Asia F-93/06)1

(Henkilöstö - Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö - Virkamieheksi nimittäminen - Henkilöstösääntöjen muutos 1.5.2004 - Henkilöstösääntöjen 32 artiklan kolmas kohta - Palkkatason määrittäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bruno Dethomas (Rabat, Marokko) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aiemmin V. Joris ja H. Kraemer, sittemmin H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 11.1.2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa kantaja, joka oli palkkaluokkaan A*14 palkkatasolle 8 luokiteltu väliaikainen toimihenkilö, nimitettiin Euroopan yhteisöjen koeajalla olevaksi virkamieheksi, siltä osin kuin kantaja luokiteltiin kyseisessä päätöksessä palkkaluokkaan A*14 palkkatasolle 2.

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 11.1.2006 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin komission Marokon kuningaskunnassa olevan edustuston päällikkönä toimiva Dethomas on luokiteltu palkkaluokkaan A*14 palkkatasolle 2.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 22.