Language of document :

Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2007. gada 5. jūlijā spriedums - Dethomas/Komisija

(lieta F-93/06) 1

Civildienests - Bijušais pagaidu darbinieks - Iecelšana par ierēdni - Civildienesta noteikumu grozījumi 2004. gada 1. maijā - Civildienesta noteikumu 32. panta trešā daļa - Klasificēšana līmenī

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bruno Dethomas, Rabat (Maroka) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - sākumā V. Joris un H. Kraemer, pēc tam - H. Kraemer)

Priekšmets

Komisijas 2006. gada 11. janvāra lēmuma, ar ko prasītājs - pagaidu darbinieks, kurš iecelts A1*14 pakāpes 8. līmenī, - ir iecelts par Eiropas Kopienu pārbaudāmo ierēdni, atcelšana tiktāl, ciktāl viņš ir iecelts A*14 pakāpes 2. līmenī.

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada 11. janvāra lēmumu atcelt tiktāl, ciktāl Dethomas kā Komisijas delegācijas Marokas Karalistē vadītājs ir iecelts A*14 pakāpes 2. līmenī;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 22. lpp.