Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 5 iulie 2007 - Dethomas/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-93/06)1

(Funcţie publică - Fost agent temporar - Numire în calitate de funcţionar - Modificarea statutului la 1 mai 2004 - Articolul 32 al treilea paragraf din statut - Încadrarea în treaptă)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Bruno Dethomas (Rabat, Maroc) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: iniţial V. Joris și H. Kraemer, ulterior H. Kraemer, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei din 11 ianuarie 2006 de numire a reclamantului, agent temporar încadrat în gradul A1*14, treapta 8, funcţionar stagiar al Comunităţilor Europene, în măsura în care aceasta stabilește încadrarea sa în gradul A*14, treapta 2.

Dispozitivul

Anulează decizia Comisiei Comunităţilor Europene din 11 ianuarie 2006 în măsura în care aceasta stabilește încadrarea domnului Dethomas, în calitate de șef al delegaţiei Comisiei în Regatul Maroc, în gradul A*14, treapta 2.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 22.