Language of document :

Personaldomstolens dom av den 5 juli 2007 - Bruno Dethomas mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-93/06)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställd - Tillsättning som tjänsteman - Ändring av tjänsteföreskrifterna av den 1 maj 2004 - Artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna - Placering i löneklass)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bruno Dethomas (Rabat, Marocko) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis V. Joris och H. Kraemer, därefter H. Kraemer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 11 januari 2006 om att tillsätta sökanden, som är tillfälligt anställd med placering i lönegrad A1*14, löneklass 8, som provanställd tjänsteman vid Europeiska gemenskaperna, till den del sökanden enligt beslutet placerats i lönegrad A*14, löneklass 2.

Domslut

Det beslut som Europeiska gemenskapernas kommission fattade den 11 januari 2006 ogiltigförklaras till den del Bruno Dethomas, i egenskap av chef för kommissionens delegation i Konungariket Marocko, placerats i lönegrad A*14, löneklass 2.

Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 237, 30.9.2006, s. 22.