Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.2.2007 - Tsarnavas v. komissio

(Asia F-125/05)1

(Henkilöstö - Ylennys - Eri yksiköissä työskentelevien virkamiesten ansioiden vertailu - Vahingonkorvausvaatimus - Tutkittavaksi ottaminen - Kohtuullinen aika - Asianajajan palkkiot - Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely - Henkinen kärsimys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vassilios Tsarnavas (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja vaatii yhtäältä komission 1.4.2005 ja 7.10.2005 tekemien sellaisten päätösten kumoamista, joilla on hylätty hänen vaatimuksensa vuosien 1998 ja 1999 ylennyskierrosten aikana aiheutuneen aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisesta, ja toisaalta vastaajan velvoittamista suorittamaan kohtuulliseksi arvioitu 72 000 euron korvaus aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan suorittamaan Tsarnavasille 3 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolmasosan Tsarnavasin oikeudenkäyntikuluista.

Tsarnavas vastaa kahdesta kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 54.