Language of document :

2006. december 22-én benyújtott kereset - Pascual García kontra Bizottság

(F-145/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: César Pascal García (Madrid, Spanyolország) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre - JRC) főigazgatójának azon 2006. április 7-i határozatát, amellyel nem vette figyelembe a felperesnek a COM/2005/2969 - B*3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra álláshirdetésben említett álláshelyre vonatkozó pályázatát, továbbá az EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsga eredményeként összeállított tartaléklistához azt a megjegyzést fűzte, valamint a Bizottság szolgálatait arról tájékoztatta, hogy a felperes nem teljesítette az e versenyvizsgán való részvételhez előírt felvételeket;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának a felperes R/400/06. sz. panaszának elutasításáról szól 2006. szeptember 22-i, a felperessel 2006. november 13-án közölt határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, aki sikerrel vett részt az EPSO/B/23/04. sz. versenyvizsgán, a JRC-be nem vették fel, mert annak főigazgatója úgy ítélte meg, hogy a felperes nem teljesítette az e versenyvizsgán való részvételhez előírt feltételeket.

Keresetében a felperes előadja, hogy a megtámadott határozat: i) visszaélésszerű eljárással jött létre, amennyiben a végzettségét igazoló okiratoknak és tapasztalatának a versenyvizsga-bizottság által végzett értékelését jogtalanul megváltoztatta, noha a vizsgabizottság nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát; ii) megsérti a versenyvizsga-kiírás által létrehozott jogszerűségi keretet; iii) nyilvánvaló értékelési hibában és az indokolás - logikátlanság miatti - súlyos hiányában szenved; iv) megsérti a bizalomvédelem elvét.

Másodlagosan, a felperes szerint a megtámadott határozat megsérti az egyenlő bánásmód elvét. Abban az esetben, ha az egyenlő bánásmód elvének megsértése a versenyvizsga-kiírás rendelkezéseiből eredne, meg kell állapítani a kiírásnak az EK 241. cikk értelmében vett jogellenességét.

____________