Language of document :

Acțiune introdusă în data de 11 decembrie 2006 - Speiser/Parlamentul European

(Cauza F-146/06)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Germania) (reprezentant : F. Theumer)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

anularea deciziei pârâtului nr. 115521 din data de 11 septembrie 2006, prin care a fost respinsă reclamația formulată în data de 31 martie 2006 de către reclamant, în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, prin care se solicita acordarea indemnizației de expatriere;

obligarea pârâtului să îi acorde reclamantului indemnizația de expatriere prevăzută la articolul 4, alineatul (1), litera (a) din Anexa VII la Statutul funcționarilor, cu efect retroactiv începând din data de 3 octombrie 2005;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, care a început să lucreze în data de 3 octombrie 2005 în calitate de agent temporar pentru grupul PPE-DE, contestă respingerea cererii sale ce viza acordarea indemnizației de expatriere. El susține că a prezentat toate documentele și informațiile necesare în vederea acordării respectivei indemnizații și că astfel îndeplinește toate condițiile necesare pentru obținerea acesteia.

____________