Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2006 - Speiser proti Parlamentu

(Zadeva F-146/06)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Nemčija) (zastopnik: F. Theumer)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

zavrne naj se odločba tožene stranke dne 11. 09. 2006 št. 115521 zoper pritožbo tožeče stranke z dne 31. 03. 2006 glede zagotovitve "expatriation allowance" v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki na podlagi člena 4(1)(a) Priloge VII Kadrovskih predpisov retroaktivno od 03. 10. 2005 zagotovi "expatriation allowance";

toženi stranki naj se naložijo stroški postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je 03. 10. 2005 nastopila službo kot "uradnik za določen čas" politične skupine EVP-ED, izpodbija zavrnitev njene vloge za dodatek za delo v tujini. Meni, da je priložila vsa dokazila in dokumente, potrebne za uveljavljanje dodatka, in da izpolnjuje vsa merila.

____________