Language of document :

Žaloba podaná dne 12. ledna 2007 - Matos Martins v. Komise

(Věc F-2/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Carlos Matos Martins (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Úřadu pro výběr personálu ze dne 27. února 2006, kterým se stanoví výsledky žalobce v testech předběžného výběru smluvních zaměstnanců EU 25;

zrušit rozhodnutí Úřadu pro výběr personálu nebo výběrové komise nezaregistrovat žalobce do databáze kandidátů, kteří uspěli v testech předběžného výběru;

zrušit další operace výběru;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své žaloby uvádí dva žalobní důvody.

V první části svého prvního žalobního důvodu žalobce uplatňuje, že úroveň obtížnosti a práh úspěšnosti zkoušek předběžného výběru, a zvláště úroveň obtížnosti numerického testu kandidátů funkční skupiny IV, byly stanoveny podle počtu kandidátů tak, aby vedly k předem stanovenému počtu úspěšných kandidátů, zatímco měly být stanoveny pouze s ohledem na požadavky úkolů obsazovaných pracovních míst.

V druhé části téhož žalobního důvodu žalobce uplatňuje, že obsah zkoušek předběžného výběru byl stanoven pro každou funkční skupinu náhodným výběrem v rámci základu otázek rozdílné úrovně, zatímco obsah zkoušek měl být stejný pro všechny kandidáty téže funkční skupiny anebo alespoň že měl být stanoven náhodným výběrem v rámci základu otázek stejné úrovně.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti transparentnosti, povinnosti odůvodnění rozhodnutí nepříznivě zasahujících do právního postavení, pravidla přístupu veřejnosti k dokumentům Komise, jakož i zásady ochrany legitimního očekávání. Žalobce uplatňuje, že mu nebyly předány otázky, které mu byly položeny a že důvody uvedené Úřadem pro výběr personálu pro odůvodnění tohoto odmítnutí informací byly zjevně skutkově nepřesné a právně nepřípustné. Zvláště jednak příloha III služebního řádu stanovící tajnost prací výběrové komise nebyla v projednávaném případě použitelná a jednak předání otázek bylo nezbytné s ohledem na pochybnosti a výhrady, které samotný Úřad pro výběr personálu, jakož i smíšený výbor uvedly, pokud jde o platnost zkoušek.

____________