Language of document :

2007. január 12-én benyújtott kereset - Matos Martins kontra Bizottság

(F-2/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Carlos Matos Martins (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által az EU25 szerződéses alkalmazottak előválogatási tesztjén elért eredményeket megállapító, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által hozott 2006. február 27-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO és/vagy a kiválasztó bizottság által hozott, a felperesnek az előválogatási tesztet sikeresen teljesítők adatbázisába való felvételét elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felvételi eljárás következményeit;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes két jogalapot hoz fel.

Az első jogalap első felében a felperes előadja, hogy a IV. besorolási osztályba tartozó pályázók előválogatási vizsgáinak nehézségi fokát és azok sikeres teljesítéséhez szükséges minimális pontszámot, illetve különösen a számítási teszt nehézségi fokát a jelöltek száma alapján határozták meg úgy, hogy előre meghatározott számú sikeres jelölt legyen, azonban mindezt kizárólag a betöltendő állásokhoz szükséges kívánalmak alapján kellett volna meghatározni.

Ugyanezen jogalap második részében a felperes előadja, hogy az előválogatási vizsga tartalmát mindegyik besorolási osztály esetén eltérő nehézségű kérdések alapján véletlenszerűen kellett volna meghatározni, miközben a vizsgák tartalmának mindegyik jelentkező esetén azonosnak kellett volna lennie, függetlenül azok besorolási osztályától, vagy legalábbis azonos nehézségű kérdések alapján véletlenszerűen kellett volna ezeket összeállítani.

A második jogalap az átláthatóság kötelezettségének, a sérelmet okozó jogi aktusok indokolási kötelezettségének, a bizottsági iratok nyilvánosság számára való hozzáférésének, valamint a bizalomvédelem elvének megsértésére vonatkozik. A felperes előadja, hogy nem biztosítottak számára hozzáférést a neki feltett kérdésekhez, és az EPSO által e tájékoztatás megtagadására vonatkozóan előadott indokolás nyilvánvalóan hibás tényeken alapul, illetve jogilag elfogadhatatlan. Egyrészt a személyzeti szabályzatnak a versenyvizsga-bizottság hivatali titoktartását előíró III. melléklete jelen esetben nem alkalmazható, másrészt a kérdések hozzáférhetővé tétele elengedhetetlen az EPSO és a kiválasztó vegyes bizottság tevékenységére vonatkozó, a vizsgák érvényességével kapcsolatos kételyekre és fenntartásokra tekintettel.

____________