Language of document :

Acțiune introdusă în data de 12 ianuarie 2007 - Matos Martins/Comisie

(Cauza F-2/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A.Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

să anuleze decizia din 27 februarie 2006 a Biroului European de Selecție a Personalului (EPSO) de stabilire a rezultatelor reclamantului la testele de preselecție pentru agenți contractuali UE 25;

să anuleze decizia EPSO și/sau a Comitetului de Selecție UE 25 de a nu-l înregistra pe reclamant în banca de date cu candidații care au promovat testele de preselecție;

să anuleze continuarea operațiunilor de selecție;

să oblige Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În sprijinul acțiunii reclamantul invocă două motive.

În primul aspect al primului motiv, reclamantul arată că nivelul de dificultate și pragul de reușită la probele de preselecție, și în special nivelul de dificultate al testului numeric al candidaților din grupa de funcții IV au fost stabilite în funcție de numărul de candidați, astfel încât să se ajungă la un număr predefinit de laureați, deși acestea ar fi trebuit decise numai în raport cu necesitățile funcțiilor posturilor ce vor fi oferite.

În cel de-al doilea aspect al primului motiv, reclamantul arată că probele de preselecție au avut un conținut alcătuit pentru fiecare grupă de funcții printr-o alegere aleatorie dintr-o bază de date cu întrebări de nivel diferit, deși conținutul probelor ar fi trebuit să fie același pentru toți candidații aceleiași grupe de funcții sau cel puțin să fie decis printr-o căutare aleatorie dintr-o bază de întrebări de același nivel.

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea obligației de transparență, a obligației de motivare a deciziilor care lezează destinatarul, a regulii privind accesul publicului la documentele Comisiei, precum și a principiului încrederii legitime. Reclamantul arată că întrebările care i-au fost puse nu i-au fost comunicate și că motivele înaintate de EPSO pentru justificarea acestui refuz de informare sunt inexacte în fapt și inadmisibile în drept. În particular, pe de o parte anexa III din statut care prevede secretul lucrărilor juriului nu este aplicabilă în speță și pe de altă parte, comunicarea întrebărilor a devenit indispensabilă, date fiind bănuielile și rezervele pe care chiar EPSO, precum și Comitetul Paritar de Selecție le-au emis în legătură cu valabilitatea probelor.

____________