Language of document :

Kanne 18.1.2007 - Moschonaki v. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

(Asia F-3/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlanti) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Vaatimukset

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajan päätös, jossa ei hyväksytty kantajan virkamatkaa, jolla tämä olisi osallistunut virastojen henkilöstökomiteoiden 30. ja 31.3.2006 pidettyyn yleiskokoukseen, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää kanteensa tueksi, että kun Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö hylkäsi hänen virastojen henkilöstökomiteoiden 30. ja 31.3.2006 pidettyyn yleiskokoukseen osallistumista varten tekemänsä virkamatkahakemuksen, se rikkoi henkilöstösääntöjen 24 b artiklaa ja 9 artiklan 3 kohtaa sekä henkilöstösääntöjen liitteessä 2 olevaa 1 artiklan kuudetta kohtaa, joissa säädetään ammattijärjestötoiminnan ja järjestöön liittymisen vapaudesta, henkilöstökomitean kuulemisen ja sen hallinnon tehtävästä ja kiellosta aiheuttaa henkilöstökomitean jäsenelle haittaa kyseisen komitean tehtävien hoitamisen johdosta.

Kantaja vetoaa lisäksi henkilöstösääntöjen 110 artiklan 4 kohdan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 126 artiklan rikkomiseen. Näistä säännöksistä ilmenee kantajan mukaan, että henkilöstösääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi toimielinten ja virastojen hallintojen välillä on järjestettävä säännöllisesti kuulemisia, joihin henkilöstökomiteat osallistuvat.

Riidanalaisessa päätöksessä loukataan myös hyvän hallintotavan periaatetta.

____________